Iprasal Ne Işe Yarar

Bu makalede, iprasalın ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilecektir. İprasal, bir fiilin bir ön takıyla veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. İprasal, prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örnek olarak, “look” fiili “after” edatıyla birleşerek “bakmak” anlamını kazanır. Bir diğer örnek olarak, “listen” fiili “to” edatıyla birleşerek “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal verb ise, bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örnek olarak, “take” fiili “off” ön takısıyla birleşerek “havalanmak” anlamını kazanır. Bir diğer örnek olarak, “put” fiili “on” ön takısıyla birleşerek “giymek” anlamını kazanır.

İprasal, İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Örnek cümlelerde ve yazılı İngilizce’de de sıkça kullanılan iprasal, dil öğrenimi sürecinde önemli bir konudur.

İprasal Nedir?

İprasal, bir fiilin bir ön takıyla veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır.

İprasal Türleri

İprasal, İngilizce dilbilgisinde önemli bir yapıdır ve iki temel kategoriye ayrılır: prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil).

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look after” (bakmak) fiili, “look” fiili ile “after” edatının birleşmesiyle oluşur ve “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen to” (dinlemek) fiili de “listen” fiili ile “to” edatının birleşmesiyle oluşur ve “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal verb ise bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “take off” (havalanmak) fiili, “take” fiili ile “off” ön takısının birleşmesiyle oluşur ve “havalanmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “put on” (giymek) fiili de “put” fiili ile “on” ön takısının birleşmesiyle oluşur ve “giymek” anlamını kazanır.

Prepositional Verb Nedir?

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Bir fiilin anlamını tamamlamak veya değiştirmek için kullanılan edatlarla birleştiğinde prepositional verb oluşur. Bu yapı, İngilizce dilinde sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır.

Bir prepositional verb örneği olarak, “look after” kullanılabilir. “Look” fiili, “after” edatıyla birleşerek “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen to” prepositional verb de bir diğer örnektir. “Listen” fiili, “to” edatıyla birleşerek “dinlemek” anlamını kazanır.

Prepositional verbler, İngilizce’de hem yazılı hem de sözlü dilde sıklıkla kullanılır. Bu yapıyı kullanarak cümleler daha zengin ve anlamlı hale getirilebilir. Özellikle konuşma dilinde, prepositional verbler sıkça kullanılarak ifadeler daha doğal ve akıcı bir şekilde yapılabilir.

Örnek: Look after (bakmak)

Örnek: Look after (bakmak)

İprasal yapısı, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasını sağlar. “Look after” ise bu yapıya örnek olarak verilebilir. “Look” fiili, “after” edatıyla birleşerek “bakmak” anlamını kazanır.

Bu örnek, bir kişinin bir başkasına dikkat etmesi veya onunla ilgilenmesi gerektiğini ifade eder. Örneğin, “I will look after my little sister while my parents are away” cümlesi, “Ebeveynlerim yokken küçük kız kardeşime bakacağım” anlamına gelir. Bu cümlede, “look after” ifadesi, birine bakma veya onunla ilgilenme eylemini ifade eder.

İprasal yapısı, İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Bu nedenle, “look after” gibi phrasal verb’lerin anlamlarını ve kullanımlarını bilmek önemlidir.

look

Look, bir prepositional verb olup, “bakmak” anlamına gelir. İngilizce’de sıkça kullanılan bir fiildir ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Look kelimesi, birçok farklı anlamda kullanılabilir ve cümlenin bağlamına göre anlamı değişebilir. Örneğin, “look” kelimesi, bir nesneye veya birine göz atmak, bakmak anlamında kullanılabilir. Ayrıca, dikkatlice incelemek veya araştırmak anlamında da kullanılabilir. Örneğin, “I need to look into this matter” cümlesiyle bir konuyu daha detaylı incelemek veya araştırmak anlatılabilir. Look kelimesi, farklı edatlarla birleşerek farklı anlamlar kazanabilir. Örneğin, “look after” ifadesi, birine bakmak, ilgilenmek anlamına gelir. “Look for” ifadesi ise bir şeyi aramak anlamına gelir. Look kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir fiil olduğu için, dil öğrenirken bu kelimenin farklı anlamlarını ve kullanımlarını öğrenmek önemlidir.

fiili

Fiili

Fiili, bir edatla veya ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanan bir iprasal türüdür. İngilizce’de sıkça kullanılan fiiller arasında yer alır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir yapıdır. Fiilin anlamı, edat veya ön takı ile birleştiğinde değişir ve yeni bir anlam kazanır.

Örneğin, “look after” fiili, “bakmak” anlamına gelir. “Listen to” fiili ise “dinlemek” anlamına gelir. Bu gibi fiiller, edat veya ön takı ile birleştiğinde tamamen farklı bir anlam kazanır.

Fiillerin edat veya ön takı ile birleşerek oluşturduğu iprasal yapılara dikkat etmek, İngilizce öğrenirken önemli bir adımdır. Bu yapıları anlamak ve doğru bir şekilde kullanabilmek, dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

after

after fiili, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir iprasal fiildir. Genellikle bir eylemden sonra gerçekleşen bir başka eylemi ifade etmek için kullanılır. “after” kelimesi, fiilin anlamını tamamlamak için kullanılan bir edattır ve fiilin anlamını değiştirir. “after” kelimesi, genellikle bir zaman dilimini ifade etmek için kullanılır ve “sonra” anlamını taşır. Örneğin, “go after” ifadesi, “peşinden gitmek” anlamına gelir.

Bir örnek cümlede “after” fiilini kullanmak için şu şekilde bir cümle oluşturabiliriz: “I always clean the house after cooking dinner.” Bu cümlede, “after” fiili, “yemek pişirdikten sonra evi temizlerim” anlamını taşır. Bu örnekte, “after” fiili, bir eylemden sonra gerçekleşen başka bir eylemi ifade eder.

edatıyla birleşerek

edatıyla birleşerek

İprasal yapısı, İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır. Bu yapının bir parçası olan edatlar, fiillerle birleşerek yeni anlamlar oluşturur. Edatlar, fiillerin anlamını tamamlayarak cümlede daha spesifik bir anlam ifade etmelerini sağlar.

Örneğin, “look after” (bakmak) ifadesindeki “after” edatı, “look” fiilinin anlamını tamamlar ve “bir şeye dikkat etmek, bakmak” anlamını kazandırır. Benzer şekilde, “listen to” (dinlemek) ifadesindeki “to” edatı, “listen” fiilinin anlamını tamamlayarak “bir şeyi dinlemek” anlamını verir.

İprasal yapısı, dilin günlük kullanımında sıkça karşılaşılan bir yapıdır. Hem konuşma dilinde hem de yazılı İngilizce’de yaygın olarak kullanılır. Bu yapının örnek cümlelerde ve yazılı metinlerde doğru bir şekilde kullanılması, iletişimi daha etkili hale getirir ve anlatılanları daha açık bir şekilde ifade etmeyi sağlar.

bakmak

Bakmak, prepositional verb (edatli fiil) olarak kullanılan bir iprasal türüdür. “Look after” şeklinde kullanıldığında, “birine veya bir şeye bakmak, ilgilenmek” anlamına gelir. Bu iprasal yapının anlamı, “look” fiili ile “after” edatının birleşmesiyle ortaya çıkar.

Örnek olarak, “I will look after my little sister while my parents are away.” cümlesinde, “look after” ifadesi “küçük kız kardeşime bakacağım” anlamına gelir. Burada “look” fiili, “after” edatıyla birleşerek yeni bir anlam kazanır.

Bakmak iprasalının kullanımı günlük konuşma dilinde oldukça yaygındır ve sıkça karşılaşılır. Ayrıca yazılı İngilizce metinlerde de sıklıkla kullanılır.

anlamını kazanır.

İprasal, bir fiilin bir ön takıyla veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. İprasalın iki ana kategorisi vardır: prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil).

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look after” fiili, “bakmak” anlamını kazanır. Bir diğer örnek ise “listen to” fiili, “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal verb ise bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “take off” fiili, “havalanmak” anlamını kazanır. Bir diğer örnek ise “put on” fiili, “giymek” anlamını kazanır.

İprasal, İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Hem örnek cümlelerde hem de yazılı İngilizce’de kullanılabilir.

Örnek: Listen to (dinlemek)

Bir diğer örnek olarak, listen fiili to edatıyla birleşerek dinlemek anlamını kazanır.

listen

Dinlemek

Listen, bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazandığı bir phrasal verbdır. İngilizce’de sıkça kullanılan bir fiildir ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Örnek cümlelerde ve yazılı İngilizce’de sıklıkla kullanılan listen, dinlemek anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 • I like to listen to music while I work. (Çalışırken müzik dinlemeyi severim.)
 • He always listens to his mother’s advice. (Her zaman annesinin tavsiyelerini dinler.)
 • They listened carefully to the teacher’s instructions. (Öğretmenin talimatlarını dikkatlice dinlediler.)

Yazılı İngilizce’de ise listen, dinlemek anlamını ifade etmek için çeşitli metinlerde kullanılır. Örneğin, “Please listen to the audio recording and answer the questions” (Lütfen ses kaydını dinleyin ve soruları cevaplayın) gibi bir ifade kullanılabilir.

fiili

fiili

fiili, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir fiildir. Bu fiil, bir eylemin gerçekleşmesini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “yemek yemek”, “koşmak”, “okumak” gibi eylemler fiili ile ifade edilir. fiili, birçok farklı zaman ve şahıs çekimine uyarlanabilir ve cümle içinde farklı anlamlar taşıyabilir.

fiili, Türkçe dilbilgisinde önemli bir yere sahiptir ve cümlelerin anlamını belirlemede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, Türkçe dilini öğrenenlerin fiili doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri önemlidir. fiili, cümle içindeki diğer kelimelerle uyumlu bir şekilde kullanmak gerekmektedir.

to

To kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir edat olarak bilinir. Bir fiilin yanında kullanıldığında, farklı anlamlar kazanmasına yardımcı olur. Örneğin, “listen to” ifadesindeki “to”, dinlemek anlamını verir. Benzer şekilde, “go to” ifadesindeki “to”, gitmek anlamını taşır. İngilizce’de to kelimesi, birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Örneğin, bir yere gitmek, bir şeyi yapmak veya bir hedefe ulaşmak için kullanılabilir. Aynı zamanda, bir nesneyi bir başka nesneye bağlamak veya iki şeyi karşılaştırmak için de kullanılabilir.

edatıyla birleşerek

edatıyla birleşerek, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanması anlamına gelir. İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısı olan iprasalın bir türüdür. Prepositional verb olarak da adlandırılan bu yapı, fiilin bir edatla birleşmesiyle oluşur ve farklı bir anlam kazanır.

Örneğin, “look after” (bakmak) ifadesi bir prepositional verb örneğidir. “Look” fiili “after” edatıyla birleşerek “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen to” (dinlemek) ifadesi de bir prepositional verb örneğidir. “Listen” fiili “to” edatıyla birleşerek “dinlemek” anlamını kazanır.

edatıyla birleşerek yapılan fiiller, günlük konuşma dilinde sıkça kullanılır ve İngilizce öğrenenler için önemli bir konudur. Bu yapıyı doğru bir şekilde kullanmak, İngilizceyi daha akıcı ve doğal bir şekilde konuşmak için önemlidir.

dinlemek

Dinlemek

Dinlemek, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. İngilizce’de sıkça kullanılan phrasal verb yapısının bir örneğidir. Dinlemek anlamına gelen listen fiili, to edatıyla birleşerek “listen to” şeklinde kullanılır. Bu yapı, günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir ifadedir ve yazılı İngilizce’de de sıklıkla kullanılır.

Örnek cümleler:

 • I like to listen to music while I’m working. (Çalışırken müzik dinlemeyi severim.)
 • She always listens to her favorite podcast on her way to work. (İşe giderken her zaman favori podcastini dinler.)
 • Can you listen to me for a moment? (Bir dakika beni dinleyebilir misin?)

Dinlemek anlamına gelen listen to yapısının kullanımı oldukça yaygındır ve İngilizce öğrenenler için önemli bir ifadedir. Bu yapıyı örnek cümlelerde ve günlük pratiklerde sık sık kullanarak dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

anlamını kazanır.

İprasal, bir fiilin bir ön takıyla veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. İprasalın iki ana kategorisi vardır: prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil).

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look after” fiili “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen to” fiili “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal verb ise bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “take off” fiili “havalanmak” anlamını kazanır. Aynı şekilde, “put on” fiili “giymek” anlamını kazanır.

İprasal, İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Hem örnek cümlelerde hem de yazılı İngilizce’de kullanılabilir.

Phrasal Verb Nedir?

Phrasal verb, bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır. Phrasal verbler, fiillerin anlamını zenginleştirir ve ifade etmek istediğimiz düşünceyi daha etkili bir şekilde iletmemizi sağlar.

Bir phrasal verb, bir fiilin yanında bir ön takı veya edatla birleşerek oluşur. Bu ön takı veya edat, fiile yeni bir anlam katarken, fiilin orijinal anlamını da değiştirebilir. Phrasal verbler, İngilizce dilinde hem günlük konuşma dilinde hem de yazılı metinlerde sıkça kullanılır.

Bir phrasal verb örneği olarak, “take off” fiili verilebilir. “Take” fiili, “almak” anlamına gelirken, “off” ön takısıyla birleşerek “havalanmak” anlamını kazanır. Bu şekilde, phrasal verbler, fiillere yeni ve farklı anlamlar katarak dilin zenginliğini artırır ve iletişimi daha etkili hale getirir.

Örnek: Take off (havalanmak)

Örnek: Take off (havalanmak)

Örnek olarak, “take” fiili “off” ön takısıyla birleşerek “havalanmak” anlamını kazanır.

take

Take, İngilizce’de sıkça kullanılan bir fiildir ve birçok farklı anlamı bulunur. Bu fiil, phrasal verb yapısında kullanıldığında farklı anlamlar kazanır. Örneğin, “take off” ifadesi, “havalanmak” anlamına gelirken, “take on” ifadesi ise “üstlenmek” anlamına gelir. Bu gibi phrasal verb yapıları, İngilizce konuşurken ve yazarken sıklıkla kullanılır.

Take fiili aynı zamanda prepositional verb yapısında da kullanılabilir. Örneğin, “take care of” ifadesi, “ilgilenmek” anlamına gelirken, “take part in” ifadesi ise “katılmak” anlamına gelir. Bu yapılar da günlük konuşma dilinde ve yazılı İngilizce’de sıkça karşılaşılan ifadelerdir.

Bunlar sadece take fiilinin bazı kullanımlarıdır. İngilizce’de fiillerin phrasal verb ve prepositional verb yapılarını öğrenmek, dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu yapıları kullanarak daha doğal ve akıcı bir İngilizce konuşabilir ve yazabilirsiniz.

fiili

fiili

İprasal, bir fiilin bir ön takıyla veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. İprasalın iki ana kategorisi vardır: prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil).

Prepositional Verb Nedir?

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look after” (bakmak) fiili, “look” fiili ile “after” edatının birleşmesiyle “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen to” (dinlemek) fiili, “listen” fiili ile “to” edatının birleşmesiyle “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal Verb Nedir?

Phrasal verb, bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “take off” (havalanmak) fiili, “take” fiili ile “off” ön takısının birleşmesiyle “havalanmak” anlamını kazanır. Aynı şekilde, “put on” (giymek) fiili, “put” fiili ile “on” ön takısının birleşmesiyle “giymek” anlamını kazanır.

İprasalın Kullanımı

İprasal, İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Örnek cümlelerde ve yazılı İngilizce’de yaygın olarak kullanılır.

İprasalın Örnek Cümlelerde Kullanımı

Örnek cümlelerde iprasalın nasıl kullanıldığına dair örnekler verilecektir.

İprasalın Yazılı İngilizce’de Kullanımı

Yazılı İngilizce’de iprasalın nasıl kullanıldığına dair örnekler verilecektir.

off

Bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanması olarak bilinen iprasalın bir türü olan “off”, Türkçe’de “havalanmak” anlamına gelir. Örneğin, “take” fiili “off” ön takısıyla birleştiğinde “havalanmak” anlamını kazanır. Bu iprasal yapısı, bir şeyin yerden yükselerek havada hareket etmesini ifade eder. Örneğin, “The plane takes off at 8 o’clock” cümlesiyle uçakların saat 8’de havalanması anlatılır. “Take off” ifadesi aynı zamanda figüratif anlamlarda da kullanılır. Örneğin, “His career took off after his successful performance” cümlesiyle bir kişinin başarılı bir performansın ardından kariyerinin hızla yükseldiği ifade edilir.

ön takısıyla birleşerek

Ön takısıyla birleşerek, bir fiilin anlamını değiştiren bir yapıdır. İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. İprasalın ön takısıyla birleşerek oluşturduğu yeni anlamlar, fiillere farklı bir boyut kazandırır.

Bu yapı, prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look after” fiili, “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen to” fiili de “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal verb ise bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “take off” fiili, “havalanmak” anlamını kazanır. Aynı şekilde, “put on” fiili de “giymek” anlamını kazanır. Bu yapılar, İngilizce’de sıkça kullanılan ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan ifadelerdir.

havalanmak

Havalanmak

Havalanmak, phrasal verb olarak kullanılan bir ifadedir. “Take off” şeklinde de ifade edilebilir. Bu ifade, bir şeyin havaya yükselerek uçmaya başlaması anlamına gelir. Havalanmak, genellikle uçakların kalkış yapmasıyla ilişkilendirilir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, “The plane took off from the runway” cümlesi, “Uçak pistten havalanarak uçtu” anlamına gelir. Bu cümlede “took off” ifadesi, havalanmak anlamını taşır.

Havalanmak ifadesi, günlük konuşma dilinde sıkça kullanılır. Ayrıca, yazılı İngilizce metinlerde de sıkça karşılaşılabilir. Özellikle seyahat, havacılık veya turizm konularında bu ifadeye sıkça rastlanabilir.

anlamını kazanır.

İprasal, bir fiilin bir ön takıyla veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Bu dilbilgisi yapısı İngilizce’de sıkça kullanılır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. İprasal, prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look” fiili “after” edatıyla birleşerek “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen” fiili “to” edatıyla birleşerek “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal verb ise bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “take” fiili “off” ön takısıyla birleşerek “havalanmak” anlamını kazanır. Bir diğer örnek olarak, “put” fiili “on” ön takısıyla birleşerek “giymek” anlamını kazanır.

Örnek: Put on (giymek)

Put on (giymek), bir phrasal verb örneğidir. Bu ifade, “bir şeyi vücuda veya üzerine giymek” anlamına gelir. “Put” fiili, “on” ön takısıyla birleşerek yeni bir anlam kazanır. Örneğin, “I put on my coat” cümlesi, “Montumu giydim” anlamına gelir. Bu ifade, günlük konuşma dilinde sıkça kullanılır ve yazılı İngilizce’de de yaygın olarak kullanılır.

put

Phrasal verb, bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. “Put” fiili de bu kategoriye giren önemli bir phrasal verbtir. “Put”, genel anlamıyla “koymak” veya “yerleştirmek” anlamına gelir. Ancak, “put” fiili birçok farklı anlamda kullanılabilir ve çeşitli durumlarda farklı anlamlar kazanabilir.

Birinci anlamıyla, “put” fiili bir şeyi bir yere koymak veya yerleştirmek anlamına gelir. Örneğin, “I put the book on the table” cümlesinde “put” fiili, kitabın masaya konulduğunu ifade eder. Bu durumda, “put” fiili, bir şeyi fiziksel olarak bir yere yerleştirmek anlamını taşır.

İkinci anlamıyla, “put” fiili bir şeyi belirli bir duruma veya konuma getirmek anlamına gelir. Örneğin, “She put her children to bed” cümlesinde “put” fiili, çocukların yatmalarını sağlamak anlamını taşır. Bu durumda, “put” fiili, bir şeyi belirli bir duruma getirme veya bir amaç için kullanma anlamını taşır.

Üçüncü anlamıyla, “put” fiili bir şeyi ifade etmek veya belirtmek anlamına gelir. Örneğin, “He put his thoughts into words” cümlesinde “put” fiili, düşüncelerin sözlere dökülmesini ifade eder. Bu durumda, “put” fiili, bir şeyi ifade etme veya belirtme anlamını taşır.

Genel olarak, “put” fiili bir şeyi yerleştirmek, belirli bir duruma getirmek veya ifade etmek anlamında kullanılır. Ancak, kullanıldığı bağlama ve cümleye göre farklı anlamlar kazanabilir. Bu nedenle, “put” fiilini doğru bir şekilde kullanmak için cümledeki bağlamı dikkate almak önemlidir.
fiili

fiili İngilizce’de sıkça kullanılan bir fiildir. Bu fiil, bir eylemin gerçekleşmesini veya bir durumun meydana gelmesini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I work” (Çalışırım), “They study” (Onlar çalışır) gibi cümlelerde fiili kullanırız. Fiil, çoğu zaman cümlede temel eylemi ifade eder ve diğer kelimelerle birleşerek yeni anlamlar oluşturur.

Fiil, İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve dilin yapısını anlamak için temel bir bileşendir. Fiil, zamana, kişiye ve çoğul veya tekil olma durumuna göre çekimlenir. Ayrıca, fiilin zamanını, kipi ve diğer dilbilgisi kurallarını anlamak, doğru bir şekilde cümle kurmak için önemlidir.

Örneğin, “She sings beautifully” (O güzel bir şekilde şarkı söyler) cümlesinde “sings” fiili, üçüncü tekil şahıs zamiri “she” ile birleşerek şarkı söyleme eylemini ifade eder. Fiilin zamanı “present simple”dir ve şarkı söyleme eylemi güzel bir şekilde gerçekleşir.

on

İprasalın bir türü olan ‘on’, İngilizce’de sıkça kullanılan bir ön takıdır. Bir fiil ile birleşerek yeni bir anlam kazanır ve cümleye farklı bir nuance katar. ‘On’ ön takısı, bir eylemin üzerinde veya üzerine yapılan bir hareketi ifade eder.

‘On’ ön takısının kullanımına örnek olarak, “put on” (giymek) ve “take on” (üstlenmek) gibi ifadeler verilebilir. “Put on” ifadesi, bir şeyi bedeninize giymek anlamına gelirken, “take on” ifadesi ise bir sorumluluğu veya görevi üstlenmek anlamına gelir.

Örneğin, “I put on my favorite dress for the party.” cümlesi, “Parti için favori elbisemi giydim.” anlamına gelir. Bu cümlede, ‘put on’ ifadesiyle birlikte ‘on’ ön takısı kullanılmış ve giyinme eylemi vurgulanmıştır.

Aynı şekilde, “She took on the role of team leader.” cümlesi, “O, takım liderliği görevini üstlendi.” anlamına gelir. Burada da ‘take on’ ifadesiyle birlikte ‘on’ ön takısı kullanılmış ve sorumluluk üstlenme eylemi vurgulanmıştır.

‘On’ ön takısı, İngilizce dilinde sıkça kullanılan ve günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan bir yapıdır. Bu nedenle, İngilizce öğrenenler için önemli bir dilbilgisi yapısıdır.

ön takısıyla birleşerek

ön takısıyla birleşerek, bir fiilin önüne eklenen bir takı veya edatla birlikte yeni bir anlam kazanması anlamına gelir. İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısı olan ön takılı fiiller, genellikle günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan ifadelerdir. Bu yapı, fiilin anlamını değiştirerek daha spesifik veya farklı bir anlam kazandırır.

Örneğin, “take” fiili “almak” anlamına gelirken, “take off” fiili “havalanmak” anlamını taşır. “Put” fiili ise “koymak” anlamına gelirken, “put on” fiili “giymek” anlamını kazanır. Bu şekilde, ön takılı fiillerin kullanımıyla cümlelere daha fazla anlam katılmış olur.

Ön takılı fiiller, İngilizce yazılı metinlerde de sıklıkla kullanılır. Özellikle hikaye veya romanlarda karakterlerin davranışlarını ve olayları daha detaylı anlatmak için bu yapıdan faydalanılır. Aynı zamanda, teknik metinlerde ve iş dünyasında da ön takılı fiiller sıkça kullanılır. Bu yapı, İngilizce metinlerin daha etkileyici ve anlaşılır olmasını sağlar.

giymek

Giymek

“Giymek” fiili, phrasal verb olarak kullanılan bir iprasal türüdür. “Giymek” fiili, “put” fiili ile “on” ön takısıyla birleşerek yeni bir anlam kazanır. Bu iprasal türü, genellikle kıyafetlerin üzerimize geçirilmesi veya takılması anlamında kullanılır. Örneğin, “I put on my coat” cümlesi, “Montumu giydim” anlamına gelir.

Aşağıda, “giymek” fiilinin phrasal verb olarak kullanıldığı bazı örnek cümleler verilmiştir:

 • I put on my shoes. (Ayakkabılarımı giydim.)
 • She puts on her glasses. (Gözlüklerini takar.)
 • We put on our jackets. (Ceketlerimizi giyeriz.)

“Giymek” fiili, günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan bir ifadedir ve İngilizce öğrenenler için önemli bir kavramdır. Bu nedenle, bu iprasal türünün doğru kullanımı ve anlamı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

anlamını kazanır.

Bir fiilin bir ön takıyla veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanması, iprasal olarak adlandırılır. İprasal, İngilizce dilbilgisinde sıkça kullanılan bir yapıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. İprasalın iki ana kategorisi vardır: prepositional verb (edatli fiil) ve phrasal verb (ön takılı fiil).

Prepositional verb, bir fiilin bir edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look after” fiili, “bakmak” anlamını kazanır. Benzer şekilde, “listen to” fiili de “dinlemek” anlamını kazanır.

Phrasal verb ise bir fiilin bir ön takıyla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “take off” fiili “havalanmak” anlamına gelirken, “put on” fiili “giymek” anlamını kazanır.

İprasal, İngilizce dilbilgisinde önemli bir yapıdır ve İngilizce öğrenirken sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Hem örnek cümlelerde hem de yazılı İngilizce’de kullanılan iprasal yapıları anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak, dil becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır.

İprasalın Kullanımı

İprasalın Kullanımı

İprasal, İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır ve günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. İngilizce konuşurken, iprasalı doğru bir şekilde kullanmak önemlidir çünkü bu yapı, cümlelere anlam katmaktadır. İprasalın kullanımı, İngilizce’nin doğal bir şekilde konuşulmasında ve anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

İprasal, bir fiilin bir ön takı veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasıdır. Örneğin, “look after” fiili, “bakmak” anlamına gelir. Bu yapıyı kullanarak, “I will look after my sister” cümlesiyle, “Kardeşime bakacağım” anlamını ifade edebiliriz. Benzer şekilde, “listen to” fiili de “dinlemek” anlamına gelir. Örneğin, “I like to listen to music” cümlesiyle, “Müzik dinlemeyi severim” anlamını ifade edebiliriz.

İprasalın kullanımı, sadece konuşma dilinde değil, yazılı İngilizce’de de yaygındır. Özellikle edebi metinlerde ve günlük yazışmalarda iprasal yapılar sıkça kullanılmaktadır. Bu yapıları doğru bir şekilde kullanarak, yazılı metinlerde daha akıcı ve doğal bir ifade elde edebiliriz.

İprasalın Örnek Cümlelerde Kullanımı

İprasal, örnek cümlelerde nasıl kullanıldığına dair örnekler verilecektir.

Birinci örnek cümlede, “look after” iprasalı kullanılmıştır. Bu ifade, “bakmak” anlamına gelir ve bir kişinin veya bir şeyin bakımını üstlenmek anlamında kullanılır. Örnek cümle şu şekildedir: “I always look after my younger sister when my parents are not at home.” Bu cümlede, “look after” ifadesi, “benim küçük kız kardeşimle ilgilenirim” anlamını taşır.

İkinci örnek cümlede ise, “listen to” iprasalı kullanılmıştır. Bu ifade, “dinlemek” anlamına gelir ve bir kişinin başka bir kişinin konuşmasını veya bir şeyin sesini dinlemesi anlamında kullanılır. Örnek cümle şu şekildedir: “I love listening to music while I’m studying.” Bu cümlede, “listen to” ifadesi, “ben müzik dinlemeyi seviyorum” anlamını taşır.

Üçüncü örnek cümlede ise, “take off” iprasalı kullanılmıştır. Bu ifade, “havalanmak” anlamına gelir ve uçakların kalkış yapması anlamında kullanılır. Örnek cümle şu şekildedir: “The plane took off smoothly and we were on our way to our destination.” Bu cümlede, “take off” ifadesi, “uçak sorunsuz bir şekilde havalanır ve hedefimize doğru yol alıyoruz” anlamını taşır.

Dördüncü örnek cümlede ise, “put on” iprasalı kullanılmıştır. Bu ifade, “giymek” anlamına gelir ve bir kişinin kıyafet veya aksesuar takması anlamında kullanılır. Örnek cümle şu şekildedir: “She put on her favorite dress for the party.” Bu cümlede, “put on” ifadesi, “parti için favori elbisesini giydi” anlamını taşır.

İprasalın Yazılı İngilizce’de Kullanımı

İprasalın Yazılı İngilizce’de Kullanımı

İprasal, yazılı İngilizce’de sıkça kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır. İngilizce metinlerde iprasalın doğru şekilde kullanılması, dil becerilerini geliştirmek ve doğal bir şekilde ifade etmek için önemlidir. İşte iprasalın yazılı İngilizce’de kullanımına dair bazı örnekler:

 • He came across an interesting article while doing research.
 • She turned down the job offer because of the low salary.
 • The company ran out of stock due to high demand.
 • I looked up the word in the dictionary to find its meaning.

Bu örneklerde, iprasal fiiller bir fiilin bir ön takı veya edatla birleşerek yeni bir anlam kazanmasını sağlar. Yazılı İngilizce’de iprasal kullanımı, metnin daha canlı, akıcı ve etkileyici olmasını sağlar. İprasalın doğru kullanımı, bir metnin etkisini artırabilir ve okuyucunun ilgisini çekebilir.

——–
————
—————-
—-
——————–

Önceki Yazılar:

Sonraki Yazılar:

sms onay seokoloji SMS Onay instagram takipçi satın al puro satın al Otobüs Bileti Uçak Bileti Heybilet Türkiye Belçika Eşya Taşıma